Bakgrunnsbilde

Innovasjonsløft Hallingdal

20.06.2016

Bilde Halling.no

Innovasjonsløft Hallingdal er for bedrifter og gründere som har en idè, et prosjekt eller en utfordring, og ønsker videreutvikling. I dag, mandag 20.juni var det kick-off møte på Gol og mange bedrifter møtte opp. De første samlingene blir høsten 2016 og allerede har vi mange påmeldte bedrifter.

Innovasjonsløftet lar deg stille de viktige spørsmålene som:
-              Ønsker kunden/målgruppen min denne løsningen?
-              Er det et reelt behov for produktet mitt?
-              Har vi en idè ”ingen vil ha” eller en ”alle må ha”?

 Hovedmålet med Innovasjonsløft Hallingdal er:

-              gi næringslivet et kompetanseløft innen innovasjon og vekst

-              øke samspillet og delingskulturen bedriftene imellom

Innovasjonsløft Hallingdal tilbyr:

-              Et etablert og utprøvd utviklingsløp for din bedrift

-              4-5 samlinger med profesjonelle innovatører og nye nettverk

-              Innoco som fasilitator på samlingene ved bla professor i Innovasjon Sjur Dagestad

-              2-4 deltagere fra hver bedrift en unik mulighet til å «kna» en god ide

Hva koster det for min bedrift å være med?

Deltagelse koster kr 5000,- pr bedrift. I tillegg kommer kost og losji for deltagerne. Dette er svært rimelig og vi kan tilby dette fordi vi ikke skal profitere på det og ikke minst takket være våre samarbeidspartnere:   Sparebank 1 HV, Gjensidige Hallingdal og Skue Sparebank,  Hallingdal Etablerersenter, Hallingdal næringshage, HallingExpo, Torpomoen, Innovasjon Norge, Regionrådet for Hallingdal og Buskerud fylkeskommune.

 

«Kultur spiser strategi til lunch»

Vi du lære mer? Meld dere på til:

Prosjektleder Jørund Li

Tlf: 90 97 48 86
E-post: jli@hallingnett.no

Følg oss gjerne på FB på Innovasjonsløft Hallingdal


Samarbeidspartenere Innovasjonsløft Hallingdal